Blodnycklar (Dactylorhíza Incarnata, var. Curénta)
Blodnyckel
Blodnyckel
Blodnyckel
Huvudunderarten ängsnycklar (ssp. incarnata) har ofläckade blad och rosa blommor, blodnycklar (ssp. cruenta (O. F. Müll.) Lindm.) har karminröda blommor och bredare blad som ofta
har mörka och ibland sammanflytande fläckar på båda sidorna