Göknycklar   (Orchis morio L.)
Göknyckel
Göknycklar
Göknyckel
Göknycklar är en orkidé som kan bli upp till tre decimeter hög. Bladen sitter vid basen av stjälken och är korta och breda. Göknycklar blommar i maj-juni med vanligen rödlila blommor
som sitter i ett glest och fåblommig ax. Blommornas färg är variabel, de är oftast rödlila men är ibland vit-, rosa- eller grönaktiga. Kalkbladen är ihopstående
som en hjälm,  äppen är tredelad och sporren kort och uppåtriktad.
Göknycklar Vita och Rosa