Grönvit nattviol (Platanthera chlorantha)
Grövit Nattviol
Grönvit Nattviol
Grönkulla i kvällssol
Grönvit nattviol är en ganska storväxt orkidé som kan bli över en halv meter hög. Den har två, stora, brett ovala blad som sitter långt ner på stjälken, samt ett par små smala stjälkblad.
Grönvit nattviol blommar i juni-juli med grönaktigt vita, svagt doftande blommor som sitter samlade i mångblommiga ax. Kalkbladen är ofta gröna eller gulgröna, speciellt i
kanterna. Läppen är långsmal och sporren är lång och tunn med en något förtjockad spets. Pollenfacken sitter väl åtskilda och är vinklade mot varandra.