Gulyxne   (Liparis loeselii)
Gulyxne- Myggnyckel
Gulyxne- Myggnyckel
Gulyxne- Myggnyckel
Gulyxne är en lågväxt, ljust gulgrön orkidé med kort blomstängel. Stjälken är kantig och har oftast två nästan motsatta blad som sitter basalt. Bladen är brett lansettlika, omkring fem
centimeter långa, och ljusgröna med en fettartad glans. Gulyxne blommar i juni-juli med gulgröna blommor som sitter i ett glest ax. Blommorna är omkring en centimeter
breda och har långa smala kalkblad och en uppåtriktad smal läpp, sporre saknas.

Gulyxne har mycket speciella blommor som inte liknar någon annan orkidés, vegetativt kännetecknas den av de två, nästan motsatta, fettglänsande bladen.