Honungsblomster  (Herminium monorchis.)
Honungsblomster
Grupp med Honungsblomster
Honungsblomster
Honungsblomster är en liten orkidé med små gröngula blommor som sitter samlade i ett långsmalt ax. Stjälken har vanligen två, stora och brett elliptiska blad som sitter ganska långt ned,
amt ett eller två betydligt mindre och smalare blad längre upp. Honungsblomster blommar i juni-juli med gröngula, honungsdoftande blommor. Kalkbladen är smala och hopstående
och läppen är djupt treflikad med en lång mittflik och två korta sidoflikar. Blomman saknar sporre.

Honungsblomstrets speciella blommor med gröngula hopstående kalkblad gör att den knappast kan förväxlas med andra arter.