Kal knipprot   (Epipactis phyllanthes)
Kal Knipprot
Kal Knipprot
Kal Knipprot
Kal knipprot är en medelstor men ändå relativt späd orkidé med kort upprätt jordstam och kal stjälk. Bladen är ganska smala och sitter oftast placerade i två rader på stjälken.
Kal knipprot blommar i juli-augusti med ganska små, grönaktiga blommor som sitter i en lång, ensidig, glesblommig klase. Blommornas kalkblad är blekgröna, hopstående och ofta spetsigt
utdragna. Läppen är ledad med en skålformig inre del och en kort spetsig, föga utskjutande yttre del. Könspelaren saknar utskjutande så kallat rostellum.