Knärot   (Goodyera repens)
Knärot
Knärot
Knärot

Knärot är en lågväxt orkidé med grenad krypande jordstam, vilket gör att den bildar små mattor av bladrosetter. Stjälken är omkring en decimeter hög och finhårig upptill.
Bladen är spetsigt äggrunda och sitter samlade i rosett vid basen, de är övervintrande, mörkgröna med en karaktäristisk nätartad nervatur som ger dem ett marmorerat utseende.
Knärot blommar i juli-augusti, de vita blommorna är ganska små och sitter i en smal ensidig eller något spiralvriden blomställning. Kalkbladen är håriga, de tre övre är hjälmlikt hopstående.
Läppen är delad i en yttre spetsig del och en inre, skålformat påslik del.