Purpurknipprot   (Epipactis atrorubens)
Purpurknipprot
Purpurknipprot
Purpurknipprot och fyrbandad Blombock
Purpurknipprot är en medelstor orkidé med kort upprätt jordstam. Stjälken är oftast mörk, upp till en halv meter hög, och finhårig upptill. Bladen sitter vanligen i två rader längs stjälken,
de är spetsiga och brett elliptiska med grova nerver. Purpurknipprot blommar i juli-augusti med mörkt purpurröda, starkt vaniljdoftande blommor som sitter i en glesblommig,
ensidigt vänd klase. Blommorna är en halv centimeter breda och har utbredda kalkblad, de kan ibland vara ljusare och gå mer i rosa eller rött med en grönaktig ton. Läppen är kort, ledad och
föga utskjutande, den har en kort yttre del med upphöjda åsar och en skålformig inre del som innehåller nektar.

Purpurknipprotens små, oftast mörka blommor och starka vaniljdoft är karaktäristiska för arten.