Sankt Pers nycklar   (Orchis mascula)
Sankt Pers Nycklar
Sankt Pers Nycklar
Sankt Pers Nycklar
Sankt Pers nycklar är en medelstor orkidé med grov stjälk. Bladen sitter samlade vid basen av stjälken, de är breda och mörkgröna, ofta med mörka fläckar. Sankt Pers nycklar blommar
i maj-juni med rödlila blommor som sitter i mångblommiga ax, blommornas läpp är vanligen ljusare och har mörka teckningar. Kalkbladen är hopstående, utom två av de
yttre som är uppåtriktade. Läppen är tredelad, med breda rundade sidoflikar och en mindre mittflik. Sporren är uppåtriktad.