Vit Skogslilja (Cephalanthera longifolia)
Vit Skogslilja
Vit Skogslilja (Cephalanthera longifolia)
Vit Skogslilja ( Blyger)
Vit skogslilja är en ganska storväxt art med rikt bladig stjälk och rent vita blommor. Bladen är smalt lansettlika, spetsiga och har stjälkomfattande bas, de nedre bladen är ofta kortare och bredare än
de övre. Vit skogslilja blommar i juni. Blommorna är stora, rent vita och sitter i mångblommiga ax eller axlika klasar, på mindre exemplar kan dock blommorna vara ganska få. De yttre
kalkbladen är spetsiga och vanligen något hopstående, läppen är kort och trubbig med gula teckningar på insidan. Blommornas stödblad är kortare än det kala fruktämnet.