Adam och Eva   (Dactylorhiza latifolia)
Eva

 Adam och Eva Dactylorhiza
latifolia Blommar i maj - juni. 
Förekommer vissa år lokalt i riklig mängd som
på denna bild

Adam
Adam& Eva Högenäs Orde
Adam och Eva är en kraftigt byggd orkidé med breda och ofläckade blad. Vid basen av stjälken sitter tre eller fyra blad som är bredast mot spetsen och på stjälken sitter vanligen
ett eller två stjälkblad. Adam och Eva blommar i maj-juni med ganska stora blommor som sitter i korta, breda och rikblommiga klaselika ax. Blommornas stödblad är stora
och breda, ofta rödaktiga. Kalkbladen varierar i färg och kan vara rödlila, gulvita, eller sällan rosaröda. Sporren är något nedåtriktad.

Adam och Eva brukar förekomma med rödblommiga och vitblommiga exemplar i ungefär samma antal, exemplar som har köttrosa eller annan ovanlig blomfärg förekommer oftast enstaka.
Arten är lätt att känna igen och den liknar ingen annan svensk orkidé.