Sankt Pers nycklar   (Orchis mascula)
Spindelblomster Röd
Spindelblomster
Spindelblomster Grön
Spindelblomster är en lågväxt, späd och oansenlig orkidé som kan vara svår att få syn på. Stjälken är tunn och brunaktig, ofta bara en decimeter hög, och har två små blad som sitter
motsatta i nedre delen. Bladen är tunna, oskaftade, hjärtformade och omkring två centimeter långa. Spindelblomster blommar från maj till augusti med mycket små, brunaktigt
gröna blommor som sitter samlade i en axlik klase. Kalkbladen är utåtriktade, oftast brunaktiga, ibland gröna. Läppen är lång och kluven nästan till mitten.

Spindelblomster kan med sin ringa storlek och sina två hjärtformade motsatta blad inte förväxlas med andra arter