VAXNYCKLAR (Dactylorhiza incarnata ssp. ochroleuca)
Röd  Vaxnyckel
Vaxnyckel
Vaxnyckel 0,8 m Hög
 
Vaxnycklar (ssp. ochroleuca) är också relativt sällsynt och har påträffats i kalkkärr och kalkrika ängsmarker på Öland främst på mellerst delen av ön.

Mosse där det växer Vaxnycklar       →