Salepsrot   (Anacamptis pyramidalis)
Salepsrot
Salepsäng 2009
Salepsäng 2010
Salepsrot

Salepsrot är en lågväxt orkidé som blir omkring tre decimeter hög. Stjälken har flera smala ljusgröna blad, de nedre bladen vissnar bort tidigt. Salepsrot blommar i juli, de rosenröda blommorna
sitter i ett tätt, brett pyramidalt och nästan huvudlikt ax. Blommornas stödblad är korta och rödaktiga. Kalkbladen är rosenröda, de yttre utåtriktade och de inre hjälmlikt hopstående.
Läppen är djupt treflikad med trubbiga flikar och två upphöjda åsar vid basen. Sporren är lång, mycket smal och något nedåtriktad.

Salepsrot är mycket karaktäristisk och kan knappast förväxlas med andra arter.

Utbredning. Salepsrot är sällsynt och förekommer endast på Öland och Gotland. Den växer på kalkrika torrängar med låg vegetation, som gamla betesmarker ochalvar.