Ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata)
Ängsnycklar
Ängsnycklar
Ängsnyckel
Ängsnycklar är en ofta storväxt och kraftigt byggd orkidé som kan bli över en halv meter hög. Stjälken är rikt bladig och något kantig. Bladen är ljusgröna, lansettlika, långt tillspetsade och
vanligen helt utan fläckar, med undantag för underarten blodnycklar (ssp. cruenta). Ängsnycklar blommar i juni-juli med ganska små blommor som sitter i täta klaselika ax.
Blommorna varierar i färg och kan vara ljust rosa, karminröda eller gulvita. De yttre kalkbladen är uppåtriktade och läppen är hel till otydligt treflikad. Stödbladen har hela, släta kanter och är
ofta längre än blommorna. Ängsnycklar är en mycket variabel art och variationen i utseende har lett till att ett par underararter, som ibland betraktas som arter, har beskrivits inom
komplexet. Huvudunderarten ängsnycklar (ssp.