Guckusko   (Cypripedium calceolus L.)
Guckusko
Guckusko
Guckusko
Guckusko är en högväxt, kraftig orkidé med krypande underjordisk jordstam. Stjälken kan bli nästan en halv meter hög och har tre eller fyra blad. Bladen är stora, brett ovala och
något veckade. Guckusko blommar i juni-juli med mycket stora blommor som vanligen sitter ensamma i toppen av stjälken. De utspärrade kalkbladen är rödbruna och
den stora toffelformade läppen är gul. En guckuskoplanta utvecklas långsamt och det kan ta över tio år innan den går i blom.

Guckusko kan inte förväxlas med andra arter.